Reverzibilni kompaktor ploča

Thereverzibilni kompaktor ploča omogućava nesmetan prelaz između vožnje unapred i unazad.Za pouzdano funkcionisanje, kompaktor koristi mehanički upravljački sistem.Njegova maksimalna dubina sabijanja je do 90 cm.Oprema je pogodna za upotrebu u kanalizacionim rovovima, opštim putevima, građevinskim projektima i mostovima, gde se koristi za zbijanje temelja, zasipanja, peska, šljunka, mešanog zemljišta i za druge poslove koji zahtevaju teške usluge.Koristeći našereversiblepkasnocompactorfili prodajuje prilično ekonomičan, budući da zahtijeva malo održavanja. Lako se rukuje, ima visoke performanse, vrlo izdržljiv, jednostavan za rukovanje. Zaštitni kavez sa savijanjem štiti ploču od slučajnog oštećenja na gradilištu.